Świat widziany naszymi oczami jest duży. Telefony są coraz większe, obiektywy również, rosną dookoła wieżowce, każdy chce mieć duże auto, nawet wiedza poznawana staje się coraz okazalsza. Przez cały ten pęd zapominamy o takich prostych i malutkich rzeczach jak piękno świata makro. Właśnie po to powstała ta galeria, aby w nawet ogromnych rzeczach dostrzec frapujące szczegóły niedostrzegane na co dzień.